DEWCH i YMUNO Â’R TÎM

I Gymhorthyddion

Yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd i chi mewn ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig.

Rydym yn chwilio am yr arbenigeddau canlynol:
  • Cyfnod Sylfaen
  • Cyfnod Allweddol 2
  • Blynyddoedd Cynnar
  • Cefnogaeth ASD
  • Cymorth Ymddygiad
  • Anghenion Dysgu Ychwanegol

Bydd ein tîm hynod brofiadol yn sicrhau eich bod yn derbyn yr hyfforddiant a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnoch i ffynnu mewn unrhyw amgylchedd ysgol.