By teachers. For teachers.​

I Athrawon

Sefydlwyd Tidal gan Athrawon i Athrawon. Ein cymhelliant yw i drin ein holl gydweithwyr llanw yn deg.

Gyda dros ganrif o brofiad yn gweithio yn y sector addysg, rydym mewn sefyllfa unigryw i gefnogi ein staff addysgu.

Dyma rydyn ni’n ei addo i bob Athro/Athrawes sy’n gweithio gyda ni:
  • Tîm a fydd yn dod i’ch adnabod a’ch cefnogi.
  • Rydym yn talu pob Athro uwchlaw’r Brif Raddfa Gyflog o’u haseiniad cyntaf gyda ni sef o’r Diwrnod Cyntaf
  • Darperir cyfleoedd hyfforddi a datblygu hynod berthnasol yn rhad ac am ddim
  • Tâl gwyliau
  • Rheoli Perfformiad o safon