Cwestiynau Cyffredin

Isod mae rhai cwestiynau cyffredin yn ymwneud a Tidal Supply. Peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni os ydych chi am drafod rhywbeth arall. Diolch.

Ni yw’r Asiantaeth Gyflenwi sy’n tyfu cyflymaf yng Ngogledd Cymru. Rydym yn Asiantaeth sy’n cael ei redeg ac yn eiddo i weithwyr proffesiynol mewn addysg ar gyfer Athrawon a Chynorthwywyr Addysgu.

Wrth gonglfaen ein hathroniaeth, byddwn bob amser yn talu Athrawon ar y Brif Raddfa Gyflog. O’r Diwrnod Cyntaf.

Rydym yn Asiantaeth gwbl ddwyieithog. Rydym yn croesawu cyfathrebu (llafar, ysgrifenedig, electronig) yn Gymraeg ac yn Saesneg

Yn hollol! Rydym wedi ymrwymo i’ch helpu chi i’ch gwella chi fel Athrawon. Mae’r gefnogaeth hon hefyd yn ymestyn i hyfforddiant a chefnogaeth benodol ychwanegol trwy’r raglen y Llywodraeth – HWB

Nid ydym yn cymryd unrhyw ganran o’ch cyflog. Telir cyflog i chi ar y Brif Raddfa Gyflog addysgu. O’r diwrnod cyntaf rydyn ni’n eich rhoi chi mewn ysgolion. Nid oes gennych gyfnod cymhwyso. O’r diwrnod cyntaf, telir £168.87 i chi.

Ar gyfer pob Athro y dewch â chi i’n hasiantaeth byddwn yn rhoi taleb £ 150*. Po fwyaf y byddwch chi’n ei gyflwyno, y mwyaf o dalebau y byddwch chi’n eu cael.

*mae telerau ac amodau yn berthnasol

Rydym nid yn unig yn cefnogi ANG ond hefyd byddwn yn cynnal cyrsiau sydd â’r nod o’ch helpu chi i ddatblygu yn ogystal â gwasanaeth mentora os bydd ei angen arnoch chi. Rydyn ni bob amser ar ben arall y ffôn.

Gallaf: pan fyddwn ni’n eich cofrestru ar gyfer Tidal, byddwch chi’n dewis yr ysgolion rydych chi’n hapus i weithio gyda nhw, ar draws holl siroedd Gogledd Cymru – Môn i Wrecsam. Efallai y byddwch chi’n dewis radiws dyweder 40 milltir o’r cartref, ysgol cyfrwng iaith, dewis Cyfnod Allweddol ac ati.

Gan fod perchnogion y cwmni i gyd yn Benaethiaid profiadol, rydym yn cynnig galwad mentora myfyriol, gyda’r nos. Gallwn eich helpu trwy’r her a gwneud hwn yn gyfle!