Asiantaeth Athrawon Llanw Gogledd Cymru

Mae Tidal yn delio’n deg ag anghenion llanw dysgu yng Ngogledd Cymru. Wedi’i sefydlu gan benaethiaid, ein nod yw darparu athrawon a chymhorthyddion i ysgolion y byddant am eu harchebu dro ar ôl tro.


ASIANTAETH ATHRAWON LLANW

Dull unigryw o gyflenwi addysgu yng Ngogledd Cymru

Sefydlwyd Tidal gan benaethiaid i ddarparu cynnig cyfiawn, teg a thryloyw i athrawon llanw ac ysgolion.

Ein nod yw darparu athrawon a staff cymorth i ysgolion y byddant am eu harchebu dro ar ôl tro. Mae gan bob un o’n cyfarwyddwyr y Cymhwyster Proffesiynol Cenedlaethol mewn Prifathrawiaeth ac maent wedi gweithio gydag Estyn fel Arolygwyr Cymheiriaid.

Swyddi Dysgu Llanw yng Ngogledd Cymru

Cefnogaeth lawn a pholisi cyflog teg

Gyda dros ganrif o brofiad yn y sector addysg, y mwyafrif llethol fel arweinwyr ysgolion, rydym mewn sefyllfa unigryw i gefnogi staff ac ysgolion.

Mae ein hethos wedi’i seilio’n gadarn ar eich talu’n deg. Rydym bob amser wedi talu ar Brif Raddfa Gyflog yr athro, a byddwn bob amser.

Rydym yn rhannu ein profiadau i sicrhau bod ein hathrawon yn barod am yr ystafell ddosbarth, gan hefyd gefnogi datblygiad proffesiynol parhaus.